سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران

با استعانت از خداوند متعال، دانشکدۀ فنی و مهندسي دانشگاه هرمزگان در نظر دارد با همکاري انجمن مهندسی ساخت و تولید ايران، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشي و صنعتي کشور سیزدهمین کنفرانس مهندسي ساخت و تولید ايران را در آبان ماه 1395 برگزار نماید.

ادامه خبر ...

راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان مقاله ( در خصوص نخستین همایش استانی تأثیرات تکنولوژی یر محیط زیست)

1394/08/06

نخستین همایش استانی تأثیرات تکنولوژی یر محیط زیست

دانشگاه هرمزگان با همکاری آموزش و پرورش استان هرمزگان برگزار می کند

1394/08/06

اطلاعیه ای وجود ندارد

اطلاعیه : تاریخ مصاحبه متقاضیان بدون آزمون (استعداد درخشان) سایر دانشگاه ها در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 96-95

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم سایر دانشگاه ها که قبلاً مدارک خود را جهت بررسی به دانشگاه ارسال نموده اند ،می-رساند: جهت انجام مصاحبه در روز سه شنبه مورخ 95/8/راس ساعت 9 صبح مطابق جدول ذیل به پردیس دانشگاه هرمزگان واقع در کیلومتر 9 جاده میناب مراجعه نمائید.

1395/03/31

اسامی متقاضیان و تاریخ مصاحبه واجدین شرایط بدون آزمون (استعداد درخشان)مقطع دکتری در سال تحصیلی96-95

برنامه زمانبندی شده مصاحبه که مطابق با برنامه زمانبندی متقاضیان با آزمون دکتری 95 می باشد

1395/03/10

برنامه مصاحبه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون دکتری تخصصی(Ph.D) سال 1395 دانشگاه هرمزگان

در صورتیکه داوطلبی منحصراً به علت تداخل زمان مصاحبه با سایر دانشگاهها ، نتواند در موعد مقرر براي مصاحبه مراجعه کند، با ارائه معرفی نامه از دانشگاه مصاحبه کننده می تواند در تاریخ 24/3/95 راس ساعت 9 صبح جهت انجام مصاحبه به محل اعلام شده در جدول فوق مراجعه نماید.

1395/03/10

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران

دانشگاه هرمزگان در نظر دارد به استناد مواد 48و 68 و 69 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزشی و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری و آیین نامه اجرایی ارزیابی کیفی

1395/02/25

اطلاعیه شماره2-دکتری تخصصی(Ph.D) سال 95

اطلاعیه دانشگاه هرمزگان در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی(شفاهی) آزمون نیمه متمرکز دکتري سال95 (دوره های روزانه ، نوبت دوم و پردیس خودگردان)

1395/02/13

انتصاب مسئول رسیدگی به شکایات مردمی در دانشگاه هرمزگان

طی حکمی از طرف دکتر علی اکبر شیخی، رئيس دانشگاه هرمزگان، جناب آقای محمود رضا غلامی به مدت دو سال به عنوان “مسئول رسیدگی به شکایات مردمی” دانشگاه منصوب شد

1395/06/06

انتصاب رییس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه هرمزگان

طی حکمی از طرف دکتر علی اکبر شیخی، رئيس دانشگاه هرمزگان، دكتر عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی به مدت دو سال به عنوان “ رییس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی” دانشگاه منصوب شد.

1395/06/04

انتصاب رئیس دانشکده فنی و مهندسی در دانشگاه هرمزگان

طی حکمی از طرف دکتر علی اکبر شیخی، رئيس دانشگاه هرمزگان، دكتر جمشید خورشیدی عضو هیئت علمی گروه مکانیک به مدت دو سال به عنوان “ رئیس دانشکده فنی و مهندسی” دانشگاه منصوب شد

1395/06/04

آگهی تجدید مناقصه عمومي امور خدمات نقلیه ای

دانشگاه هرمزگان در نظر دارد واگذاري امور خدمات نقلیه ای دانشگاه هرمزگان(اياب ذهاب) خود را در سال 96-95 از طریق مناقصه به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید

1395/05/30

آگهی تجدید مناقصه عمومي خدمات سلف سرویس

دانشگاه هرمزگان در نظر دارد واگذاري خدمات سلف سرویس ( پخت وپز و توزیع غذا ) خود را در سال 96-95 از طریق مناقصه به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

1395/05/30

آگهـي جـذب نيـرو در شركت پالايش نفت لاوان سال 1395

ادامه خبر ...

سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران

ادامه خبر ...

اعلام اسامی پذیرفته شدگان دکتری 95

اعلام نتایج آزمون نیمه متمرکز دکتري تخصصی(Ph.D) سال 95 دوره های روزانه ، نوبت دوم و پردیس خودگردان

1395/04/26

اطلاعیه ((مهم)) قابل توجه دانشجویان گرامی

تغییر ساعت امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 95-94 در روز شنبه مورخ 95/04/05

1395/03/24

اطلاعیه شماره3

در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی(شفاهی) دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی96- 95

1395/03/22

قابل توجه کلیه دانشجویان مشمول مقطع کارشناسی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند:

نظر به اتمام سنوات قانونی دانشجویان ورودی 89 و ماقبل (6سال) و دانشجویان ورودی 90 (5 سال ) و لزوم درخواست سنوات ارفاقی و اخذ مجوز مربوطه از دفاتر پلیس +10 حداقل 4 ماه قبل از شروع نیمسال تحصیلی جدید(1-95) به اطلاع می رساند:

1395/03/19

اطلاعیه آیین آموزشی دوره کارشناسی(جدید)

عطف به دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مطابق با مصوبه شورای آموزشی دانشگاه درخصوص آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی به آگاهی می رساند:

1395/03/04