نهاد رهبری
 
EnAr ورود 0

همه می‌آییم و عزت و اقتدار خود را فریاد می‌زنیم

بیانیه دعوت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هرمزگان به حضور حداکثری در انتخابات

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هرمزگان طی بیانیه‌ای از دانشگاهیان کشور برای حضور حداکثری در انتخابات دعوت کرد.

 

دانشجویان گرامی، نخبگان و آینده سازان سرزمین مادری، مدیران آینده کشور، دلسوزان و طراحان مسیر توسعه و آبادانی ایران عزیز، سربازان امام زمان و پرچم داران ساخت تمدن نوین اسلامی چند نکته با همه شما که به حق لایق بهترینها هستید، عرض می کنم.

ما وارثان نسلی هستیم که سالها خون دل خوردند و آرزوی مشارکت در قدرت سیاسی و اداره کشور را داشتند. با تلاش جوانان سرزمینم و با انقلاب اسلامی که حقا انقلاب نور بود، آرزوهای دست‌نیافتنی تبدیل به واقعیت شد و امروز مردم هستند که اداره کشور را بدست گرفتند و همه ارکان نظام سیاسی را انتخاب می کنند و در دنیا مردم سالاری را به معنای حقیقی به منصه ظهور رسانند جوانان امروز باید با مراجعه به تاریخ، سختی ها و مرارت هایی که برای رسیدن و دستیابی به آرمان های بلند ملت رنج‌دیده را، فراموش نکنند و آن را سرلوحه خوشان بدانند.

امروز شاهد عرصه دیگری از انتخاب ملت هستیم. جوانان بدانند که انتخابات پرشور از ارکان حکمرانی درست و مایه پیشرفت و سربلندی کشور عزیزمان است. حضور احاد مردم در پای صندوق رأی نشــانه ی حضور مّلّت در صحنه های مهّمّ اداره ی کشور است که روزی آرزوی آن را داشتند. دانشجویان عزیز حضور حداکثری در صحنه ی انتخابات باعث افزایش قدرت ملّی اســت و این پشتوانه ی امنّیّت مّلّی ما است. دانشجویان و نخبگان دلسوز کشور، رأی ندادِن برخی و قهر با انتخابات مشکلی از کشــور را حل نمیکند، بلکه باعث ضرر بیشتر می شود؛ چون اگر هر کدام از ما رأی ندهیم، یک نفــر دیگر رأی میدهد به کســی که شاید صلاحیت لازم برای تصدی امر قانون گذاری را ندارد و ممکن است انتخاب بشود؛پس بدانید رای شما ممکن است جلوی افراد ناکارآمد را بگیرید.

و در پایان صاحبان و آینده سازان کشورم ایران، هر کس ایران را دوســت دارد، هر کس جمهوری اسلامی را دوست دارد، هر کس قدرت مّلّی را دوســت دارد، هر کس پیشرفت را دوست دارد، هر کس که دل گرو اسلام و امام زمان دارد و همچنین به نیابت از همه شهدایی که برای سربلندی این خاک و بوم از جان خود گذشتند، روز جمعه با حضور حداکثری در انتخابات برگ زرینی را در تاریخ ایران عزیز خلق کنیم. باشد که آیندگان از چنین جوانانی با افتخار و سربلندی یاد کنند.

2   2
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 935
captcha