نهاد رهبری
 
EnAr ورود 0

سرپرست دفتر نهاد رهبری در دانشگاه هرمزگان

حجت‌الاسلام همت بدرآبادی
تحصیلات:
ایمیل:
تماس: 07633711013
سوابق اجرایی

_

شرح وظایف