نهاد رهبری
 
EnAr

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه هرمزگان

حجت‌الاسلام حمید مؤذنی
تحصیلات:
ایمیل:
تماس: 07633711013
سوابق اجرایی

_

شرح وظایف