نهاد رهبری
 
EnAr ورود 0
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 مجتبی سالاری مدیر اجرایی 07633711012 (داخلی 289)
2 حسن ملازاده مسئول امور دفتری 07633711013 (داخلی 289)
3 مریم ریاضی طهرانی واحد خواهران 07633711012