مدیریت امور آموزشی
 
EnAr

برنامه زمانی و مقررات دوره تابستان 1401-1400 دانشگاه هرمزگان

بدینوسيله برنامه و ضوابط دوره تابستان ١۴٠١-١۴٠٠ دانشگاه هرمزگان، مقطع کارشناسی این دانشگاه را به تفصيل ذیل به آگاهی می رساند: الف :برنامه زمان بندی ثبت نام - از تاریخ 1401/٠۴/20 الی حداکثر تا ساعت ١۴ روز چهارشنبه مورخ 1401/٠۴/22

بسمه تعالی


برنامه زمانی و مقررات دوره تابستان 1401-1400 دانشگاه هرمزگان

 

بدینوسیله برنامه و ضوابط دوره تابستان 1401-1400 دانشگاه هرمزگان، مقطع کارشناسی این دانشگاه را به تفصیل ذیل به آگاهی می رساند:

الف: برنامه زمان بندی 

ثبت نام  - از تاریخ 1401/04/20 الی حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22

شروع کلاسها:  1401/04/25

پایان کلاسها: 1401/06/03

تاریخ آزمون های پایان دوره: 1401/06/051401/06/07

ب:  ضوابط و مقررات 

توجه دانشجویان را به رعایت دقیق ضوابط و مقررات مشروحه ذیل جلب می نماید. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات بر عهده دانشجوی متقاضی می باشد.

1. کلاس ها به شیوه غیر حضوری (آنلاین) از طریق سامانه مجازی سازی دانشگاه هرمزگان و مطابق ساعات اعلام شده برگزار می گردد.

2. امتحانات پایان دوره بصورت حضوری برگزار می شود.

3. حضور دانشجویان درکلاس ها و آزمون پایان دوره الزامی است.

4. دانشجویانی مجاز به اخذ درس علوم پایه در دوره تابستان می باشند که حداقل یکبار آن درس را در نیمسالهای قبل انتخاب نموده ولی موفق به گذراندن آن نشده اند.

5. حذف و اضافه در دوره تابستان امکان پذیر نیست.

6. پس از ثبت نام در صورت حذف درس، انصراف یا عدم مراجعه، شهریه (ثابت، متغیر) واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

7. ضروری است دروس را بنحوی انتخاب نمایند که ساعات امتحانات پایان دوره آن دروس به هیچ وجه تداخل زمانی نداشته باشد.

8. دانشجویان نوبت دوم (شبانه) می بایست نصف شهریه ثابت دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1400 را پرداخت نمایند.

9.دانشجویان روزانه و نوبت دوم (شبانه) می بایست شهریه متغیر را مطابق شهریه متغیر دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1400 پرداخت نمایند. 

پ: دروس پیشنهادی :

ریاضی عمومی (1 ریاضی عمومی (2) ریاضی کاربردی (1) ریاضی کاربردی (2) فیزیک (1)
فیزیک (2) آمار کاربردی (1) امار کاربردی (2) معادلات دیفرانسیل فارسی عمومی

ت: شهریه ثابت (ریال):                                                                                   

رشته های علوم انسانی : (2,281,539) ،  سایر رشته ها : (2,032,201)

ث: شهریه متغیر(ریال):

دروس پـایـه  : (489,607) ،  سایر دروس : (537,210)

دروس عمومی  : (326,405) ،  سایر دروس : (326,405)

 

                                         مدیریت امور آموزشی دانشگاه 

6   9
بازدید امروز: 6    بازدید کل: 4087
captcha