مدیریت امور آموزشی
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 بتول غیاثی تختی رئیس اداره پذیرش و ثبت نام
2 منیر شجاعی سردره کارشناس کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار اینترنتی
3 جواد حیدری سراحی کارشناس