مدیریت امور آموزشی
EnAr

مهلت تقاضای تجدید نظر و ثبت نمرات

دانشجویان می توانند در مدت حداکثر 3 روز از تاریخ ثبت نمره هر درس (در مهلت زمان مقرر مطابق تقویم آموزشی ) تقاضای جدید نظر خود را از طریق سامانه گلستان به اطلاع استاد درس برسانند.

0   0
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 235
captcha