مدیریت امور آموزشی
EnAr

حذف پزشکی

دانشجویانیکه بدلیل بیماری در جلسه امتحان هر درس غایب بوده اند حداکثر یک هفته بعد از امتحان آن درس می باید کلیه مدارک مشروحه را از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان به مدیریت امور آموزشی ارائه نمایند.

 

0   0
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 195
captcha