مدیریت امور آموزشی
 
EnAr

ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی سال 1400

اطلاعیه فوری : مخصوص ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی سال 1400که به دلیل مغایرت در معدل به دانشگاه هرمزگان معرفی گردیده اند

پذیرفته شدگان مذکور لازم است از تاریخ 1400/11/30 الی 1400/12/01 با به همراه داشتن مدارک لازم از ساعت 9 صبح الی 14 جهت ثبت نام به آدرس بندرعباس کیلومتر 9 جاده میناب  دانشگاه هرمزگان اداره کل آموزش مراجعه نمایند.

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

0   0
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 1502
captcha