مدیریت امور آموزشی
 
EnAr

اطلاعیه افزایش سنوات مخصوص دانشجویان پسر

اطلاعیه افزایش سنوات مخصوص دانشجویان پسر

دانشجویان گرامی:

      با توجه به اتمام سنوات قانونی یا ارفاقی شما تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 در صورت نیاز به افزایش سنوات جهت ادامه پروژه های اخذ شده و یا اخذ واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 لازم است حداکثر تا تاریخ 401/09/15 به اداره آموزش و کمیسیون موارد خاص دانشگاه مراجعه نمایند.

  • بدیهی است در صورت عدم ارائه مجوز سنوات ارفاقی برای نیمسال دوم 1401 از کمیسیون موارد خاص و معاونت وظیفه عمومی بندرعباس، از ادامه تحصیل محروم خواهید شد.

 

                                                                        مدیر امور آموزشی دانشگاه

0   1
بازدید امروز: 13    بازدید کل: 490
captcha