مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز (پژوهشکده هرمز)
 
ArEn

ایران، هرمزگان،‌ بندرعباس، رسالت شمالی، بلوار افروز شهابی پور، دانشگاه هرمزگان، ساختمان پردیس شماره ۲ (مجتمع آموزشی و پژوهشی دانشگاه هرمزگان)، پژوهشکده هرمز (مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز)

تلفن: ۰۷۶۳۳۷۵۳۳۶۵

کد پستی: ۷۹۱۹۷۷۴۷۳۹

پست الکترونیک: hsrc@hormozgan.ac.ir

 

 

1   1
بازدید امروز: 9    بازدید کل: 4353