درباره هسته

هسته پژوهشی تحقیقات علوم تربیتی و رفتاری با توجه به نیاز روزافزون به انجام پژوهش های علمی در حوزه علوم تربیتی و رفتاری در بهمن ماه 1396 تاسیس و فعالیت های خود را در حوزه های پژوهش، آموزش و برگزاری همایش های علمی آغاز کرد.  از مهمترین برنامه های این هسته می توان به انجام پژوهش های رواشناختی و تربیتی کاربردی مورد نیاز سازمان ها و ادارات استان و کشور ، برگزاری سمینارهای علمی پژوهشی در حوزه علوم رفتاری و تربیتی و مشاوره، برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی با محور مهارتهای پژوهشی و ارتباط و همکاری متقابل با دانشگاه هها و مراکز پژوهشی معتبر داخلی و خارجی اشاره کرد. هسته پژوهشی تحقیقات علوم تربیتی و رفتاری به عنوان رکن پژوهشی گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه هرمزگان، آمادگی خود را جهت ارائه ی خدمات متنوع پژوهشی و آموزشی به جامعه ی دانشگاهی، ادارات و موسسات استان هرمزگان و سراسر کشور اعلام می دارد.