Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

گواهی شرکت در کارگاه " استخراج DNA الکتروفورزو PCR "

صدور گواهی کارگاه استخراج DNA الکتروفورزو PCR

1397/09/13

گواهی شرکت در کارگاه " آشنایی مقدماتی با اصول کار درآزمایشگاه ها"

گواهی شرکت در کارگاه " آشنایی مقدماتی با اصول کار درآزمایشگاه ها"

1397/09/12

خلاصه عملکرد آزمایشگاه های دانشگاه هرمزگان

برای دیدن خلاصه عملکرد آزمایشگاه های دانشگاه هرمزگان کلیک نمایید

1397/09/06

برگزاری دومین کارگاه آموزش استخراج DNA و الکتروفورز و PCR

دومین کارگاه آموزشی علوم آزمایشگاهی در خصوص آموزش استخراجDNA و الکتروفورز و PCR توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

1397/07/30

معرفی کتاب بررسی سیستمهای مختلف جهت استقرار

معرفی کتاب بررسی سیستمهای مختلف جهت استقرار نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست در آزمایشگاهها و کارگاههای عضو شبکه شاعا

1397/07/25

اولین کارگاه آموزشی، آشنایی مقدماتی با اصول کار در آزمایشگاه ها درمورخ 15/اردیبهشت /1397

اولین کارگاه آموزشی آشنایی مقدماتی با اصول کار در آزمایشگاه برای دانشجویان دانشگاه هرمزگان به روایت تصویر

1397/02/17

برگزاری اولین کارگاه آزمایشگاه بیوتکنولوژی

برگزاری اولین کارگاه آزمایشگاه بیوتکنولوژی با مدیریت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان درمورخ 97/02/15 مکان سالن اجتماعات ساختمان آزمایشگاه مرکزی زمان : از ساعت 11:30 الی 14

1397/02/09

تائید صلاحیت مجدد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان با اداره کل استاندارد هرمزگان

تائید صلاحیت مجدد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان به عنوان "آزمایشگاه همکار اداره استاندارد" در زمینه سم شناسی خوراک انسان ، دام ، غلات و فرآورده های آن با استفاده از دستگاه های HPLC , GC-MS

1397/01/28

تعرفه خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

آزمایشگاه مرکزی به منظور تأمین هزینه نگهداری دستگاه های تخصصی و فوق تخصصی آزمایشگاهی و ارائه خدمات بهتر به اساتید و دانشجویان محترم، ملزم به دریافت مبلغ تعرفه مصوب جهت استفاده از تجهیزات نصب شده می باشد. مبلغ تعرفه ها برای تجهیزات مختلف این مرکز در جدول ذیل آمده است.