گرامیداشت هفته دفاع مقدس

از 31شهریور لغایت 6مهرماه به عنوان هفته دفاع مقدس نامگذاری شده است

1398/06/31

تبریک اعیاد شعبانیه

تیریک ولادت حضرت امام حسین (ع)،حضرت ابوالفضل (ع)،حضرت امام سجاد(ع)

1398/01/20

نخستین جشنواره رسم سرخ

نخستین جشنواره رسم سرخ چهل سال ایثار وپایداری

1397/10/19
1397/07/16

هفته دفاع مقدس

گرامیداشت هفته دفاع مقدس

1397/06/31

جدول شماره 5 تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی(مربیان)

جدول شماره 5 تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی(مربیان)

1396/11/16

فرم های جدید تبدیل وضعیت به رسمی قطعی

فرم های جدید تبدیل وضعیت به رسمی قطعی

1396/11/16

فرم های جدید تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی

فرم های جدید تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی

1396/11/16

جداول ارتقا مرتبه

جداول ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی

1396/09/22

ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی در جلسه 776مورخ 94.12.18 شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی که در جلسه شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

1396/09/20