کانون اساتید دانشگاه هرمزگان درسال 1393 تشکیل گردید . انتخابات برای تعیین اعضای این کانون در روز بزرگداشت مقام معلم مورخ 12/2/93 برگزار گردید و اعضای زیر انتخاب شدند .

1- دکتر جواد دهقانیان

2- دکتر محمدرضا بهبودی

3- دکتر رضا احمدی کهنعلی ( دبیر شورای مرکزی)      ahmadi@hormozgan.ac.ir

4- دکتر محمدعلی میرزایی ( خزانه دار )

5- دکتر پروانه زارعی پور

6- دکتر یحیی اسماعیل پور(جانشین دبیر شورای مرکزی)     y.esmaeilpour@hormozgan.ac.ir

7- دکتر مهدی مسعودی

8- دکتر عباداله بانشی ( عضو علی البدل )

9- دکتر عبدالله فروزانفر ( عضو علی البدل )

ضمنا آقای دکتر میرزاعلیان دستجردی به عنوان بازرس انتخاب شدند .

اساسنامه و اعضای هیات موسس کانون در فایل پیوست می باشد .

اساسنامه کانون اساتید دانشگاه هرمزگان

همکاران محترم می توانند نقطه نظرات، مسائل و پیشنهادات خود را از طریق حضوری و یا آدرس ایمیل اعضای کانون در میان بگذارند .