اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر سال در سال 1394

معرفی اولویتهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر

١٠:٢٧ - 1394/08/19 - تعداد نظرات : ٠

اولویتهای پژوهشی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان در سال 1394

اولویتهای پژوهشی . طرحهای پژوهشی فنی

١٤:٣٤ - 1394/08/17 - تعداد نظرات : ٠

اولویتهای پژوهشی شرکت سهامی آب منطقه ای استان هرمزگان سال 1394

اعلام اولویتهای پژوهشی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان سال 1394

١٢:٤٥ - 1394/08/16 - تعداد نظرات : ٠

پژوهش در برنامه ریزی امور جوانان و ورزش استان هرمزگان

حمایت مالی اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان از طرحهای پژوهشی مرتبط با جوانان و حوزه ورزش

١١:٢٧ - 1394/08/12 - تعداد نظرات : ٠

دانشگاه هرمزگان حامی دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران

دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران با تاکید بر رسوب شناسی مخازن هیدروکربوری هشتم و نهم اردیبهشت ماه 1395 دانشگاه فردوسی مشهد گروه زمین شناسی

١٠:٤٤ - 1394/08/12 - تعداد نظرات : ٠


<< صفحه قبلی6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>