دانلود > فرم های آموزشی
   
برنامه ها

  فرم تقاضای انصراف از تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1602  -  دانلود : 1484


ماده 24. دانشجویی که قصد انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را به اداره آموزش موسسه تسلیم کند. این دانشجو مجازاست فقط برای یکبار تا شروع نیمسال بعدی ، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. در...

  فرم اعلام مفقودی مدرک تحصیلی  - 1 مگابايت

  نمايش : 1440  -  دانلود : 1356


در یک برگ تنظیم شود...

  فرم تسویه حساب   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1627  -  دانلود : 1332


فرم تسویه حساب در چهار برگ تنظیم شود...

  فرم مفقود شدن مدرک تحصیلی (استشهاد محلی)  - 1 مگابايت

  نمايش : 1578  -  دانلود : 1329


در یک برگ تنظیم شود...

  فرم کمیسیون موارد خاص   - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1628  -  دانلود : 1311


برای طرح در کمیسیون موارد خاص به پیوست اسناد و مدارک لازم جهت طرح در کمیسیون الزامی است در غیر اینصورت به درخواست شما رسیدگی نخواهد شد. ...

  فرم تقاضانامه دریافت دانشنامه و مدارک تحصیلی   - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1751  -  دانلود : 1284


در یک برگ تنظیم شود...

  فرم بررسی کارنامه محرمانه  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1504  -  دانلود : 1242


فرم کارنامه محرمانه را پس از تکمیل به دبیرخانه آموزش تحویل داده و بعد یک روز از دبیرخانه دریافت کنید ...

  فرم درخواست حذف ترم   - 1 مگابايت

  نمايش : 1515  -  دانلود : 1234


در سه نسخه تنظیم شود. ...

  جدول دروس پذیرفته و نشده در معادل سازی   - 1 مگابايت

  نمايش : 1393  -  دانلود : 1228


جدول معادل سازی ...