دانلود > آیین نامه استعداد درخشان
   
برنامه ها

  اصلاحیه دکتری بدون آزمون  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1792  -  دانلود : 1458


اصلاحیه دکتری بدون آزمون...

  اصلاحیه جدید کارشناسی ارشد بدون آزمون  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 1688  -  دانلود : 1455


اصلاحیه جدید کارشناسی ارشد بدون آزمون...

  کارشناسی ارشد بدون آزمون  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1561  -  دانلود : 1311


کارشناسی ارشد بدون آزمون...

  آئین نامه   - 1 مگابايت

  نمايش : 1586  -  دانلود : 1281


آئین نامه...

  اصلاحات آیین نامه پذیرش بدون آزمون دکتری  - 1 مگابايت

  نمايش : 1476  -  دانلود : 1273


اصلاحات آیین نامه پذیرش بدون آزمون دکتری...

  کارشناسی ارشد با آزمون 94  - 1 مگابايت

  نمايش : 1554  -  دانلود : 1265


کارشناسی ارشد با آزمون استعدادهای درخشان...

  ابلاغیه دکتری بدون آزمون مورخ 95.2.25  - 1 مگابايت

  نمايش : 85  -  دانلود : 37


پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری...

  ابلاغیه کارشناسی ارشد بدون آزمون 96/12/16  - 1 مگابايت

  نمايش : 111  -  دانلود : 36


آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان ...

  آیین نامه کارشناسی ارشد بدون آزمون مورخ 95/7/4  - 1 مگابايت

  نمايش : 98  -  دانلود : 36


نحوه محاسبه ده درصد برتر برای پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد ...

  اصلاحیه دکتری بدون آزمون مورخ 93.12.16  - 1 مگابايت

  نمايش : 81  -  دانلود : 31


آیین نامه آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری...