فراخوان اولویت های پژوهشی سال 1397

    مرحله اول

بدین وسیله از پژوهشگران علاقمند به اجرای طرح های پژوهشی دستگاه های اجرائی استان جهت تدوین و پروپوزال طرح های پژوهشی مرحله اول دعوت به عمل می آورد. علاقمندان جهت دریافت فرمت تدوین پروپوزال و آگاهی از  شرایط پژوهشی به وب سایت و یا  واحد پژوهش دستگاه اجرائی مراجعه نمایید. بدیهی است اولویت های پژوهشی سایر دستگاه های اجرائی، پس از دریافت و بررسی در کمیته تخصصی پژوهش، از طریق وب سایت دبیرخانه اعلام خواهد شد.

ردیف

عنوان اولویت/موضوع پژوهش

دستگاه اجرایی

1

تعیین اولویت های سرمایه گذاری با توجه به اصول توسعه پایدار

سازمان صنعت، معدن و تجارت

2

تحلیل و بررسی مسائل و مشکلات پیش روی فعالیت تعاونی های مرزنشین استان هرمزگان،  ارائه راهکار های اجرایی

سازمان صعنت، معدن و تجارت

3

 بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری صنوف تولیدی در شهرستان بندرعباس (به تفکیک دسته های صنفی)

سازمان صنعت، معدن و تجارت

4

تحلیل و بررسی وضیعت لجستک تجاری و زنجیره های تامین استان هرمزگان

سازمان صنعت، معدن و تجارت

5

بررسی مشکلات صادرات صنوف تولیدی استان هرمزگان (به تفکیک رسته ها) و راهکار های رفع مشکلات

سازمان صنعت، معدن و تجارت

6

بررسی خواص فیزیکی و شیمایی گندم از زمان کشت با چرخه آرد، غنی سازی آن و تولید نان به منظور تعیین کیفیت، ماندگاری و میزان ضایعات و بخش های معیوب چرخه تولید نان های سنتی در شهر بندرعباس

سازمان صنعت، معدن و تجارت

7

نیاز سنجی رشته فعالیت های تولیدی به تفکیک شهرستان

سازمان صنعت، معدن و تجارت

8

انجام طرح های مطالعاتی حلقه ای مفقوده تکمیل زنجیره ارزش صنایع استان

سازمان صنعت، معدن و تجارت

9

ارتقاء و توسعه فناوری سازه های نگهداری آب با تاکید بر آب باران در روستاهای استان هرمزگان

شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان

10

سنجش و مقایسه کارائی امور آبفار شهرستان های استان هرمزگان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

11

ممیزه انرژی مصرفی تاسیسات و ارائه روش های نوین مدیریت مصرف آب

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

12

بررسی راهکاری مدیریتی وصول مطالبات مشترکین در شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

13

راهکارهای عملی شناسائی نقاط مناسب تامین آب

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

14

کاهش مصرف انرژی و آب

شرکت فولاد هرمزگان

15

کاهش آلودگی های زیست محیطی

شرکت فولاد هرمزگان

16

تولید فولاد باگریدهای خاص

شرکت فولاد هرمزگان

17

اجرای پروژه های با محوریت آینده پژوهی

شرکت فولاد هرمزگان

18

اجرای پروژه هایی با محوریت بازیافت ضایعات

شرکت فولاد هرمزگان

19

بررسی مقایسه ای میزان خدمات اصلاحی، تربیتی و قضائی در زندان های استان هرمزگان در سال 1396

اداره کل زندان های استان

20

بررسی شیوه های اجرا و گسترش بند پاک (بند عاری از تخلف) در زندانهای بندرعباس و ارزیابی اثر بخشی آن

اداره کل زندان های استان

21

آسیب شناسی اعزام به مرخصی زندان و ارائه راهکارهای کاهش آسیب ها به همراه مقایسه تطبیقی میزان مرخصی در دنیا

اداره کل زندان های استان

22

تدوین طرح های پژوهشی در خصوص قاچاق، عرضه، مصرف و ...مشروبات الکلی در سطح استان هرمزگان

دادگستری استان هرمزگان

23

بررسی و تحلیل علل کاهش جریانات سطحی در حوزه آبریز سد استقلال میناب

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

24

بررسی راهکارهای بهینه استفاده از ظرفیت خط اول انتقال آب میناب به بندرعباس

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

25

بررسی ارزش اقتصادی آب در تولید کشتهای جالیزی خارج از فصل در استان هرمزگان و صادرات آن (مطالعه موردی)

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

26

رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

27

بررسی عملکرد و مدیریت آب شیرین کن های در حال بهره برداری و تهیه برنامه توسعه بهره برداری از آب شیرین کن ها در خلیج فارس و دریای عمان

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

28

بررسی چگونگی استفاده از برکه های (آب  انبار) موجود در استان به منظور تامین آب شرب

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

29

اثر بخشی و رضایتمندی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان از دوره های آموزشی برگزار شده در برنامه چهارم و پنجم توسعه

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

30

تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه منابع آب استان با تاکید بر منابع غیر متعارف (شور و لب شور) جهت تامین نیازهای استان (مطالعه موردی رودخانه شور اول و دشت فتوئیه تدروئیه)

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

31

بررسی راهکارهای استفاده مجدد از پساب شهرهای میناب و هرمز در استان هرمزگان

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

32

تبیین و تحلیل جایگاه مدیریت منابع آب نامتعارف در شرایط کنونی و آتی مدیریت بخش آب استان

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

33

بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اقدامات انجام شده سازه ای و غیر سازه ای بر روی دشت بوچیر حمیران به منظور مدیرتی مشارکتی بهره برداران

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

34

بررسی علل رشد جلبکها در آب های زیر زمینی دشت مسافرآباد رودان و ارائه راهکارهای عملی جهت کاهش اثرات ناشی از رشد آنها (فاز دوم طرح)

شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان

35

دانلود فایل اولویت های پژوهشی سازمان منطقه آزاد قشم

اولویت های پژوهشی سازمان منطقه آزاد قشم

36

دانلود فایل اولویت های پژوهشی اداره استاندارد

اولویت های پژوهشی اداره استاندارد

37

دانلود فایل اولویت های پژوهشی بنادر و دریانوردی

اولویت های پژوهشی بنادر و دریانوردی

38

دانلود فایل اولویت های پژوهشی جهاد کشاورزی

اولویت های پژوهشی جهاد کشاورزی

39

دانلود فایل اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر

اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر

39

دانلود فایل اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر سری دوم

اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر سری دوم

39

دانلود فایل اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر سری سوم

اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر سری سوم

39

دانلود فایل اولویت های پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

اولویت های پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

40

دانلود فایل اولویت های پژوهشی شیلات

اولویت های پژوهشی شیلات