اعضای کارگروه تخصصی آموزش،پژوهش، فناوری و نوآوری

1-معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار (رئیس)

2-نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در استان به انتخاب وزیر (دبیر)

3-ئیس سازمان برنامه و بودجه استان

4-مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات

5-نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

6-یکی از رؤسای پارک‌های علم و فناوری استان به انتخاب معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

7-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت

8-رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان

9-مدیر کل حفاظت محیط زیست

10-رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

11-رئیس جهاد دانشگاهی استان

12-مدیر کل آموزش و پرورش

13-مدیر کل صدا و سیمای استان

14-مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری

15-نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان به انتخاب وزیر

16-یک نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دولتی استان به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

17-یک نفر از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی استان به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

18-یک نفر از رؤسای واحدهای استانی دانشگاه آزاد اسلامی به انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

19-دو نفر از مدیران ارشد شرکت‌های‌ تولیدی و خدمات مهندسی و دانش‌بنیان استان که حداقل یک نفر از آنان از بخش غیردولتی باشد، با معرفی استاندار