گواهی شرکت در کارگاه " استخراج DNA الکتروفورزو PCR "

صدور گواهی کارگاه استخراج DNA الکتروفورزو PCR

١١:٠٨ - 1397/09/13 - تعداد نظرات : ٠

گواهی شرکت در کارگاه " آشنایی مقدماتی با اصول کار درآزمایشگاه ها"

گواهی شرکت در کارگاه " آشنایی مقدماتی با اصول کار درآزمایشگاه ها"

١٤:٤٩ - 1397/09/12 - تعداد نظرات : ٠

خلاصه عملکرد آزمایشگاه های دانشگاه هرمزگان

برای دیدن خلاصه عملکرد آزمایشگاه های دانشگاه هرمزگان کلیک نمایید

١٢:٥٩ - 1397/09/06 - تعداد نظرات : ٠

برگزاری دومین کارگاه آموزش استخراج DNA و الکتروفورز و PCR

دومین کارگاه آموزشی علوم آزمایشگاهی در خصوص آموزش استخراجDNA و الکتروفورز و PCR توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان

١٤:٥١ - 1397/07/30 - تعداد نظرات : ٠

معرفی کتاب بررسی سیستمهای مختلف جهت استقرار

معرفی کتاب بررسی سیستمهای مختلف جهت استقرار نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست در آزمایشگاهها و کارگاههای عضو شبکه شاعا

١١:٤٧ - 1397/07/25 - تعداد نظرات : ٠


2 3 صفحه بعدی >>