دانلود > فرآیندهای آموزشی
   
برنامه ها

  راهنمای انجام برخی امور آموزشی   - 1 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 3352  -  دانلود : 1156


ندارد...

  روند انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی  - 1 مگابايت

     نظرات : 16 -  نمايش : 2720  -  دانلود : 1091


ندارد...

  فرآیند تغییر رشته دانشجو  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1638  -  دانلود : 931


ندارد...

  روند وظایف دانشجوی محروم از تحصیل   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1660  -  دانلود : 830


ندارد...

  فرآیند صدور اخطاریه مشروطی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1701  -  دانلود : 733


ندارد...

  اخذ مجوز سنوات ارفاقی  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 4162  -  دانلود : 710


ندارد...

  فرآیند درخواست انتقال دانشجو  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1714  -  دانلود : 667


ندارد...

  فرآیند میهمانی دانشجو در دانشگاه دیگر  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1515  -  دانلود : 642


ندارد...

  فرآیند درخواست انتقال توام با تغییر رشته  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1468  -  دانلود : 641


ندارد...

  فرآیند صدور حکم محرومیت از تحصیل   - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1676  -  دانلود : 638


ندارد...

  روند وظایف دانشجوی مشروط  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1565  -  دانلود : 627


ندارد...

  فرآیند صدور تاییدیه تحصیلی   - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1821  -  دانلود : 624


ندارد...

  مراحل دریافت دانشنامه (کارشناسی)  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 729  -  دانلود : 437


...