چاپ        ارسال به دوست

مدیر امور آموزشی دانشگاه

مصوبات جدید آموزشی برای اجرا صرفاً در نیمسال اول1401-1400

 

مصوبات جدید آموزشی برای اجرا صرفاً در نیمسال اول 1401-1400

 

با آرزوی تندرستی و شادکامی برای شما عزیزان و خانواده های محترمتان، با توجه به شرایط خاص پیش آمده و لزوم رعایت حداکثری فاصله گذاری اجتماعی و ضوابط بهداشتی، بدینوسیله مصوبات آموزشی مشروحه ذیل را که صرفاً برای نیمسال جاری (نیمسال اول 1401-1400) در این دانشگاه قابلیت اجرایی خواهد داشت به آگاهی می رساند:

 

1. دانشجویان مقطع کارشناسی برای حذف نهایی درس می توانند حداکثر دو درس را (بدون رعایت اخذ حداقل واحدهای لازم در هر ترم ) حداکثر  تا تاریخ 1400/09/28 با نظر داشت پی آیند های آموزشی آن و از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان حذف نمایند.

2. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد برای حذف نهایی درس می توانند حداکثر تا تاریخ  1400/09/28 علاوه بر فرصت حذف یک درس براساس شیوه نامه آموزشی مربوطه، یک درس دیگر را (بدون رعایت اخذ حداقل واحد لازم در هر ترم ) نیز حذف کنند. لازم به ذکر است که دانشجو جهت اخذ مجدد درس حذف شده شهریه پرداز می گردد.

3. دانشجویان تمامی مقاطع می توانند حداکثر  تا تاریخ 1400/09/28از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان و با تایید گروه آموزشی و دانشکده، درخواست حذف ترم با احتساب سنوات نمایند.

تبصره: در شرایط خاص با ارائه مدارک و مستندات مستدل و با تایید شورای آموزشی دانشگاه، حذف ترم با احتساب سنوات قابل تبدیل به حذف ترم بدون احتساب سنوات می باشد. بدیهی است در صورت عدم تایید حذف ترم بدون احتساب سنوات وضعیت ترم دانشجو همان حذف ترم با احتساب سنوات باقی می ماند.

 

شایان ذکر است کلیه مصوبات شورای آموزشی دانشگاه درخصوص وضعیت ترم جاری اعم از امتحانات ضوابط مشروطی، حذف دروس، حذف نیمسال تحصیلی و غیره، تنها از طریق سایت اداره کل آموزش اطلاع رسانی می گردد و استناد به گفته ها، شنیده ها و مصوبات سایر دانشگاهها قابل قبول نمی باشد.

 

 


١٣:٣٠ - 1400/09/23    /    شماره : ٢٠٠١    /    تعداد نمایش : ١٠١٨خروج