چاپ        ارسال به دوست

مدیر امور آموزشی دانشگاه

شیوه نامه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 1400-1399 (ویژه دانشجویان )

 

بسمه تعالی

شیوه نامه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول  1400-1399

(ویژه دانشجویان )

 

1.     امتحانات پایان نیمسال به شیوه مجازی و از طریق سامانه مجازی سازی دانشگاه برگزار می شود.

2.      امتحانات براساس تاریخ و روز برنامه امتحانی ثبت شده در سامانه گلستان، برگزار می گردد.

3.     برای اطلاع از ساعت دقیق برگزاری امتحان هر درس، دانشجویان مکلف و موظفند یک روز قبل از تاریخ برگزاری هر امتحان (مطابق با تاریخ ثبت شده در سامانه گلستان) به" سامانه مجازی سازی برگزاری آزمون " مراجعه و پیشاپیش از ساعت دقیق تعیین شده امتحان هر درس اطمینان لازم را حاصل نمایند.

4.     شرکت در امتحانات پایان نیمسال برای همه دانشجویان الزامی است و امتحان مجدد به هیچ وجه توسط استاد برگزار نخواهد شد.

5.     مطلوب است دانشجویان، حداکثر 10 دقیقه قبل از زمان شروع آزمون، وارد سامانه مجازی سازی شوند.

6.     لازم است دانشجویان، پیشاپیش و در فرصت کافی و مناسب، راهنمای تصویری شیوه برگزاری آزمون مجازی را مشاهده و نکات مهم مندرج در اطلاعیه های مربوطه را بدقت مطالعه نمایند.

7.     با هر گونه تقلب و تخلف در امتحانات برابر مقررات اقدام خواهد شد.

8.     دانشجویان می توانند در مدت حداکثر 5 روز از تاریخ ثبت نمره هر درس، تقاضای تجدید نظر خود را از طریق سامانه گلستان به اطلاع استاد درس برسانند.

9.     دانشجوانیکه بدلیل بیماری در جلسه امتحان هر درس غایب بوده اند، می توانند حداکثرتا یک هفته پس از پایان بازه امتحانات ، تمامی مدارک مشروحه زیر را از طریق پیشخوان خدمت - سامانه گلستان- برای بررسی به اداره کل آموزش ارسال نمایند.

 الف: گواهی پزشک

ب: نسخه دارویی تایید شده داروخانه

ج: خلاصه پرونده بستری در بیمارستان یا عکس رادیولوژی یا جواب سونوگرافی و یا جواب آزمایش.

 

                                                                                                                                                   مدیر امور آموزشی دانشگاه

 

 


١٤:٠٧ - 1399/10/07    /    شماره : ١٧٥٠    /    تعداد نمایش : ٣٨٥خروج