چاپ        ارسال به دوست

مدیریت امور آموزشی

اطﻼعيه حذف اضطراري

بسمه تعالی


اطﻼعيه حذف اضطراري


 

ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺣﺬﻑ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ:

 دانشجویان مقطع کارشناسی برای حذف نهایی درس می توانند حداکثر یک درس را (بدون رعایت اخذ حداقل واحدهای لازم در هر ترم ) در بازه زمانی 1399/09/22 لغایت 1399/09/27 با نظر داشت پی آیندهای آموزشی آن از طریق سیستم گلستان حذف نمایند.

نشانی سامانه آموزشی گلستان:https://golestan.hormozgan.ac.ir

 

 

                                             مدیریت امور آموزشی دانشگاه

 ٢١:٣٣ - 1399/09/08    /    شماره : ١٧٢٢    /    تعداد نمایش : ٦٨٧خروج