چاپ        ارسال به دوست

مدیر امور آموزشی دانشگاه

اطلاعیه " جدول زمانی برگزاری کمیسیون موارد خاص و ارائه درخواست توسط دانشجویان "

 

بسمه تعالی

اطلاعیه

"جدول زمانی برگزاری کمیسیون موارد خاص و ارائه درخواست توسط دانشجویان"


(تاریخ جلسه شورای کمیسیون موارد خاص دانشگاهی) (تاریخ جلسه شورای کمیسیون موارد خاص استانی) (آخرین زمان ارسال کلیه درخواست های دانشجویی مربوط به کمیسیون از دانشکده ها)
سه شنبه مورخ: 1399/08/06 چهارشنبه مورخ: 1399/08/07 ده روز قبل از تاریخ جلسه شورای کمیسیون موارد خاص
سه شنبه مورخ: 1399/09/04 چهارشنبه مورخ: 1399/09/05 ده روز قبل از تاریخ جلسه شورای کمیسیون موارد خاص
سه شنبه مورخ: 1399/10/02 چهارشنبه مورخ: 1399/10/03 ده روز قبل از تاریخ جلسه شورای کمیسیون موارد خاص
سه شنبه مورخ: 1399/11/07 چهارشنبه مورخ: 1399/11/08 ده روز قبل از تاریخ جلسه شورای کمیسیون موارد خاص
سه شنبه مورخ: 1399/12/05 چهارشنبه مورخ: 1399/12/06 ده روز قبل از تاریخ جلسه شورای کمیسیون موارد خاص

توجه:

1. دانشجویان می باید درخواست خود را حداکثر 15 روز قبل از تاریخ برگزاری جلسات، به کمیسیون موارد خاص ارسال نمایند.

 

2. درخواست افزایش سنوات در نیم سال بعد تحصیلی برای دانشجویان پسر بایستی حداکثر 90 روز قبل از پایان معافیت تحصیلی و برای دانشجویان دختر بایستی حداکثر 45 روز قبل از شروع نیم سال تحصیلی جدید باشد.

 

3. کلیه درخواستهای دانشجویی اعم از انتقال، میهمانی ( در شرایط خاص)، فرصت تحصیلی، تغییر رشته و... مربوط به نیم سال بعد تحصیلی بایستی حداکثر 45 روز قل از انتخاب واحد ترم جدید ارائه شود. در غیر اینصورت مسئولیت تبعات آن بر عهده شخص دانشجو می باشد. 

 

                                                                      معاونت دانشجویی دانشگاه

 

                                                                                                                                                                         


٠٩:٥٦ - 1399/07/14    /    شماره : ١٦١٥    /    تعداد نمایش : ٣٣٠خروج