چاپ        ارسال به دوست

مدیر امور آموزشی دانشگاه

اطلاعیه (شماره هفت )شیوه نامه جدید برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 99-1398 (ویژه دانشجویان )

بسمه تعالی

شیوه نامه جدید برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 99-1398

(ویژه دانشجویان )

 1.     امتحانات پایان نیمسال بشیوه مجازی و از طریق سامانه مجازی سازی دانشگاه برگزار می شود.

2.      امتحانات براساس تاریخ و روز  برنامه امتحانی ثبت شده در سامانه گلستان، برگزار می گردد.

3.      برای اطلاع از ساعت دقیق برگزاری امتحان هر درس، دانشجویان مکلف و موظفند یک روز قبل از تاریخ برگزاری هر امتحان (مطابق با تاریخ ثبت شده در سامانه گلستان) به" سامانه مجازی سازی برگزاری آزمون " مراجعه و پیشاپیش از ساعت دقیق تعیین شده امتحان هر درس اطمینان لازم را حاصل نمایند.

4.      شرکت در امتحانات پایان نیمسال برای همه دانشجویان الزامی است و امتحان مجدد به هیچ وجه توسط استاد برگزار نخواهد شد.

5.      مطلوب است دانشجویان، حداکثر 10 دقیقه قبل از زمان شروع آزمون، وارد سامانه مجازی سازی شوند.

6.      لازم است دانشجویان، پیشاپیش و در فرصت کافی و مناسب، راهنمای تصویری شیوه برگزاری آزمون مجازی را مشاهده و نکات مهم مندرج در اطلاعیه های مربوطه را بدقت مطالعه نمایند.

7.      برای کاهش ترافیک شبکه و پیشگیری از اختلال در سامانه برگزاری آزمون، همه امتحانات ساعت 11 صبح کلیه روزهای برگزاری امتحانات به ساعت 17:30 بعد از ظهر همان روز منتقل می شود.

8.      با هر گونه تقلب و تخلف در امتحانات برابر مقررات اقدام خواهد شد.

9.      دانشجویان می توانند در مدت حداکثر 5 روز از تاریخ ثبت نمره هر درس، تقاضای تجدید نظر خود را از طریق سامانه گلستان به اطلاع استاد درس برسانند.

10.    دانشجوانیکه بدلیل بیماری در جلسه امتحان هر درس غایب بوده اند، می توانند حداکثرتا یک هفته پس از پایان بازه امتحانات (تا 99/4/29)، تمامی مدارک مشروحه زیر را از طریق پیشخوان خدمت - سامانه گلستان- برای بررسی به اداره کل آموزش ارسال نمایند.

    الف: گواهی پزشک ب: نسخه دارویی تایید شده داروخانه ج: خلاصه پرونده بستری در بیمارستان یا عکس رادیولوژی یا جواب سونوگرافی و یا جواب آزمایش.

                                                                                     مدیریت امور آموزشی دانشگاه١٢:٣٣ - 1399/03/31    /    شماره : ١٥٧٥    /    تعداد نمایش : ١٠٩٦خروج