چاپ        ارسال به دوست

تمدید مهلت ثبت نام در فراخوان دکتری بدون آزمون( استعداد درخشان) تا 1399/3/31 به همراه جدول ویرایش شده رشته ها

تمدید مهلت ثبت نام در فراخوان دکتری بدون آزمون( استعداد درخشان) تا 1399/3/31 به همراه جدول ویرایش شده رشته ها

 

بسمه تعالی

دانشگاه هرمزگان

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری  (Ph.D)بدون آزمون  براساس آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های بالاتر- نیمسال اول 1400-1399

 

دانشگاه هرمزگان با استناد به آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری   به شماره 67272/21 مورخ 18/4/1393 و ابلاغیه های شماره 237200/21 مورخ 16/12/1393 و شماره 121707/2 مورخ 23/6/1394 از بین دانشجویان و دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی از طریق بررسی و ارزیابی سوابق علمی ، پژوهشی و انجام مصاحبه، در مقطع دکتری رشته های مندرج در جدول زیر دانشجو می پذیرد.

 

هواشناسی

علوم و مهندسی آبخیز-حفاظت آب و خاک

فيزيك دريا

مدیریت و کنترل بیابان

زیست شناسی دریا- جانوران دریایی

ریاضی محض آنالیز

علوم و مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان

برنامه ریزی درسی

 

علوم و مهندسی شیلات - صیدو بهره برداری آبزیان

مشاوره

علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی

مهندسی عمران- سازه

علوم و مهندسی باغبانی- اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

 

 

   الف) شرایط عمومی:

- اعتقاد به اسلام يا يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

- دارا بودن صلاحیت عمومی جهت ادامه تحصیل.

- نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.

- ارائه گواهی مبنی براتمام دوره خدمت نظام وظیفه تا 31/6/99 برای داوطلبان در حال خدمت.

  ب) شرایط اختصاصی:

1. متقاضی باید دارای مدرک کارشناسی ارشد روزانه یا نوبت دوم از یکی از دانشگاههای دولتی باشد.

تبصره: دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد که حداکثر تا 31/6/1399 فارغ التحصیل می شوند نیز می توانند با اخذ گواهی معتبر از دانشگاه محل تحصیل و ارسال آن به همراه مدارک مربوطه، از تسهیلات آیین نامه شماره 67272/21 مورخ 18/4/93 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهره مند گردند.

1-1: بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

1-2: کسب حداقل 60 امتیاز از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست

1-3: داشتن میانگین کل 16 در دوره کارشناسی و میانگین 17 (بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد.

1-4: کسب حداقل نمره 50 از آزمون زبان(MCHE  یا معادل آن در سایر آزمونها) قبل از آزمون جامع دکتری (مطابق با آیین نامه دوره دکتری مصوب وزارت)

 

 

جدول شماره 1- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی

ردیف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

1

1-1-              ممقالات علمی-پژوهشی(داخلی و خارجی) مرتبط با پایان نامه

1-2-              گگواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

1-3-              ببرگزییدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی خوارزمی،فارابی ،رازی و اابن سینا

7

40

-          ههر مقاله تا 7 امتیاز

-          گگواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا 5 امتیاز

-          ببرگزیدگی داخلی تا 3 وبین المللی تا 7 امتیاز

2

مقالات علمی- ترویجی مرتبط با پایان نامه

-

6

هر مقاله تا 3 امتیاز

3

مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر(داخلی یا خارجی)

-

4

خارجی تا 2 و داخلی 1 امتیاز

4

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

-

4

-

5

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

-

4

عالی تا 4 و بسیار خوب تا 2 امتیاز

جمع

7

40

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 2- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

6

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی( پیوسته و ناپیوسته)

6          

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

7

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته(بدون احتساب نمره پایان نامه)

5

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

8

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

3

بیش از 8 نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از 4 نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد.

9

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

3

بیش از 5 نیمسال امتیازی ندارد.

10

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

5

رتبه 1 تا 3 ، 5 امتیاز، رتبه 4 تا 6، 4 امتیاز، رتبه 7 تا 9، 3 امتیاز، رتبه 10 تا 12، 2 امتیاز و رتبه 13 تا 15، 1 امتیاز

11

داشتن مدرک زبان معتبر

8

طبق جدول شماره 4

جمع

30

 

رشته هایی که طبق مصوبه شورای  عالی برنامه ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی پیوسته برای 9 نیمسال و کارشناسی ناپیوسته برای 5 نیمسال تصویب شده اند با نظر کمیته مصاحبه کننده می توانند از مجموع امتیاز بندهای 8 و 9 بهره مند شوند.

 

جدول شماره 3- امتیازات مصاحبه

ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

12

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سوالات

3 

13

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

3

14

شخصیت، متانت و نحوه تعامل

3

15

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

3

16

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

3

17

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت های علمی اعضای گروه

15

جمع

30

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 4- همترازی نمرات آزمونهای ملی و بین المللی زبان انگلیسی

MSRT

(MCHE)

IELTS

Equivalent

TOEFL

IBT

TOEFL

Computer

TOEFL PAPER+

TOLIMO

حداکثر امتیاز

100-90

./9-7

120-96

300-250

600-680

8

89-85

9/6-5/6

95-86

239-232

575-599

7

84-80

3/6-6

85-76

231-213

550-574

6

79-75

9/5-5/5

75-66

212-196

525-549

5

74-70

4/5-5

65-56

195-173

500-524

4

69-65

9/4-5/4

55-46

172-152

475-499

3

64-60

4/4-4

45-36

151-133

450-474

2

59-50

9/3-5/3

35-29

132-113

425-449

1

 

 

ج) مدارک مورد نیاز

۱-فرم تکمیل شده تقاضانامه ثبت نام

2- دو قطعه عکس ۴*۳ جدید با ذکر مشخصات در پشت آنها (یک قطعه عکس به فرم تقاضانامه الصاق شود).

3- تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه

4- اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال (000/200/1 ریال) بابت حق ثبت نام به حساب شماره( IR680100004001094903025322) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه هرمزگان با شناسه واریز(339094962122800000000000122310). درج شناسه واریز الزامی می باشد و به فیشهایی که شناسه واریز ندارند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- تصویر گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریز نمرات تایید شده دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد.

تبصره: برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد گواهی اشتغال به تحصیل و نیز تایید اتمام دورة مزبور تا پایان نیمسال مربوطه از دانشگاه محل تحصیل، همچنین ارسال ریز نمرات واحدهای گذرانیده شده ضرورت دارد.

6- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد.

7- مدارک مربوط به دارا بودن امتیازات پژوهشی مندرج در آیین نامه.( موضوع جدول شماره 1)

   کپی چکیده پایان نامه وصفحه مشخصات پایان نامه ( عنوان پایان نامه، نام دانشجو و اساتید راهنما و مشاور)

8- مدارک مربوط به دارا بودن امتیازات آموزشی مندرج در آیین نامه.( موضوع جدول شماره 2)

9- توصیه نامه از استاد راهنما و یک استاد دیگر از دوره کارشناسی ارشد.

د) نحوه ثبت نام:

داوطلبان می بایست کلیه مدارک لازم را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 31/3/1399 با پست پیشتاز به نشانی : "بندرعباس - کیلومتر 9 جاده میناب- پردیس دانشگاه هرمزگان- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - دفتر استعدادهای درخشان " ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. لطفاً بر روی پاکت عنوان "مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتری مهر 1399" و نام رشته  و گرایش دوره دکتری مورد تقاضا ذکر شود.

تذکر1:  فرم تقاضا نامه بصورت تایپ شده تکمیل و ارسال گردد.

تذکر2: به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از 31/3/1399 پست شده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر3: مدارک ارسالی متقاضیان به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند در وقت اداری با شماره تلفن 33711040 - 076  تماس حاصل نمایند.  

تذکر4:  شایان ذکر است ثبت نام در فراخوان دکتری بدون آزمون لزوما به معنی دعوت به مصاحبه       نمی باشد . حضور دانشجویانی که دعوت به مصاحبه می شوند در جلسه مصاحبه الزامی بوده و عدم حضور دانشجو به منزله انصراف از پذیرش بدون آزمون تلقی می گردد و مسوولیت آن صرفا به عهده خود دانشجو می باشد.


بسمه تعالی

دانشگاه هرمزگان

 

تقاضا نامه پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون

براساس آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های بالاتر

دانشگاه هرمزگان

 

رشته و گرایش مورد نظر متقاضی جهت ادامه تحصیل : ...................................................

 

مشخصات خود را بطور کامل و دقیق وارد نمایید:

نام خانوادگی: ............................................ نام: .............................................. نام پدر:  ........................................... جنسیت:   زنð       مردð          شماره شناسنامه:   .............................     کد ملی:  ..........................................     شماره سریال شناسنامه:   ...........................            محل صدور شناسنامه:  ........................................  محل تولد:  ..................................  تاریخ تولد: ... / ..... / ....13                        وضعیت نظام وظیفه:   ...........................................

 

رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی:  ......................................    نام دانشگاه:...................................... تاریخ فارغ التحصیلی: ...............

رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد:   ............................... نام دانشگاه : .........................  تاریخ فارغ التحصیلی:  ...............

 

معدل کل دوره کارشناسی.............................. معدل کل دوره کارشناسی ارشد (با پایان نامه): .................(بدون پایان نامه) : ................ نمره پایان نامه ................. متقاضی پذیرش در دوره دکتری بدون آزمون رشته ........................................ گرایش .............................      می باشم.

 

آیا شاغل می باشید

بلی ð          خیرð

شغل:   ..........................................     نشانی محل کار:  ..................................................................................................................

نشانی محل سکونت:   ..................................................................................................................................................................

کدپستی 10 رقمی:   ............................................    پست الکترونیک :    ...................................................

تلفن ثابت :    ...................................................         تلفن همراه :  ..............................................................

 

اینجانب ................................................................. صحت مطالب نوشته شده و مدارک ارائه شده را تایید می نمایم.

 

 

امضاء 

تاریخ

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4


٠٢:٤١ - 1399/03/14    /    شماره : ١٥٧١    /    تعداد نمایش : ٣٣٣٣خروج