چاپ        ارسال به دوست

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون ( استعداد درخشان) سال تحصیلی 99-1398

اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون ( استعداد درخشان) سال تحصیلی 99-1398

بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون ( استعداد درخشان) سال تحصیلی 99-1398 به شرح ذیل اعلام می گردد. ضمن تبریک به پذیرفته شدگان به اطلاع می رساند کسانی که به هر دلیل مایل به ادامه تحصیل در این دانشگاه نمی باشند لازم است انصراف خود را با ذکر کامل مشخصات، امضا، اثرانگشت و تاریخ  در روزهای شنبه مورخ9/6/98  لغایت دوشنبه 11/6/98 به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دفتر استعدادهای درخشان تحویل دهند. به مواردی که بعد از این تاریخ ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و مسئولیت آن صرفا به عهده خود داوطلب می باشد.

لازم به ذکر است اسامی افراد ذخیره در صورتی به سازمان سنجش اعلام خواهد شد که واجدین شرایط با اولویت بالاتر حداکثر تا تاریخ 10/ 6/98 انصراف خویش را اعلام نموده باشند.

شماره تماس: 07633711040

شماره فکس:07633711039  

 

با تشکر

                 حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی-دفتر استعدادهای درخشان

 

 

 

اسامی پذیرفته شدگان ارشد و دکتری بدون آزمون ( استعداد درخشان) برای سال تحصیلی 99-98

دانشکده علوم وفنون دریایی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل کارشناسی

رشته کارشناسی

رشته گرایش کارشناسی ارشد

1

زهره آذرمکان

هرمزگان

مهندسی منابع طبیعی- شیلات

مهندسی منابع طبیعی- شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان

2

اسماعیل فرجادزاده

هرمزگان

مهندسی منابع طبیعی- شیلات

مهندسی منابع طبیعی- شیلات- بوم شناسی آبزیان

 

دانشکده کشاورزی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل کارشناسی

رشته کارشناسی

رشته گرایش کارشناسی ارشد

1

افسانه رحیمی

هرمزگان

مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی

علوم  و مهندسی باغبانی- سبزیها- اصلی

2

معصومه خودی

هرمزگان

مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات

علوم  و مهندسی باغبانی- سبزیها- ذخیره

3

مینا انصاری

هرمزگان

مهندسی فضای سبز

علوم مهندسی باغبانی- گیاهان زینتی- اصلی

4

رویا مهرپرور

هرمزگان

مهندسی فضای سبز

علوم مهندسی باغبانی- گیاهان زینتی- ذخیره

5

منصوره ژیان پور

هرمزگان

مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات

علوم مهندسی باغبانی- گیاهان دارویی- اصلی

6

حسین احتشامی

جهرم

مهندسی تولیدات گیاهی- گیاهان دارویی

علوم مهندسی باغبانی- گیاهان دارویی- ذخیره

7

عاطفه اسفندیاری نژاد سرنی

هرمزگان

مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی

علوم  و مهندسی باغبانی- تولید محصولات گلخانه ای- اصلی

8

زینب فیروزبخت

جیرفت

مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی

علوم  و مهندسی باغبانی- تولید محصولات گلخانه ای- ذخیره

9

معصومه خودی

هرمزگان

مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات

علوم مهندسی باغبانی- درختان میوه- اصلی

10

محبوبه تدو

هرمزگان

علوم و مهندسی آب

علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی- اصلی

11

کیوان بهور

هرمزگان

علوم و مهندسی آب

علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی- اصلی

 

دانشکده علوم پایه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل کارشناسی

رشته کارشناسی

رشته گرایش کارشناسی ارشد

1

فاطمه ابراهیم پور

هرمزگان

آمار و کاربردها

آمار ریاضی- اصلی

2

علیرضا غلامی خواجه عطائی

هرمزگان

آمار و کاربردها

آمار ریاضی- اصلی

3

راضیه زارعی

هرمزگان

آمار و کاربردها

آمار ریاضی- اصلی

4

معصومه صابری خورگو

هرمزگان

ریاضیات و کاربردها

ریاضی- آنالیز- اصلی

5

الهام حاجی حسینی

هرمزگان

شیمی- محض

شیمی-آلی- اصلی

6

ندا معصومی

هرمزگان

شیمی-محض

شیمی-آلی- اصلی

 

دانشکده مدیریت:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل کارشناسی

رشته کارشناسی

رشته گرایش کارشناسی ارشد

1

نسیم سعیدی

هرمزگان

مدیریت صنعتی

مدیریت کیفیت و بهره وری- اصلی

2

محمدامین علی پور

هرمزگان

مدیریت صنعتی

مدیریت کیفیت و بهره وری- اصلی

3

فاطمه کاظمی کرانی

هرمزگان

مدیریت دولتی

مدیریت کسب و کار-استراتژی- اصلی

4

فرزانه فدایی

هرمزگان

مدیریت دولتی

مدیریت کسب و کار-استراتژی- اصلی

5

محمدحسین موذن

هرمزگان

مدیریت گمرکی

مدیریت بازرگانی بازاریابی- اصلی

6

فاطمه پودینه ابراهیمی

ولایت

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی بازاریابی- اصلی

7

معصومه خورشیدی فارغانی

هرمزگان

مدیریت گمرکی

مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک- اصلی

8

لیلا عبدالهی هرمودری

هرمزگان

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک- اصلی

 دانشکده علوم انسانی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل کارشناسی

رشته کارشناسی

رشته گرایش کارشناسی ارشد

1

معصومه بلادر

هرمزگان

علوم اجتماعی

پژوهش علوم اجتماعی- اصلی

2

مینا فریدون اصل

هرمزگان

علوم اجتماعی

پژوهش علوم اجتماعی- اصلی

3

فاطمه رحمتی

هرمزگان

علوم اجتماعی

پژوهش علوم اجتماعی- اصلی

4

فاطمه زارع مهدی آبادی

هرمزگان

راهنمایی و مشاوره

مشاوره خانواده- اصلی

5

ثریا عباسقلی پور

هرمزگان

راهنمایی و مشاوره

مشاوره خانواده- اصلی

6

نادیا اصطهباناتی زاده

هرمزگان

راهنمایی و مشاوره

مشاوره خانواده- اصلی

7

مهسا دهقانی

هرمزگان

راهنمایی و مشاوره

مشاوره خانواده- ذخیره

8

محدثه کمالی

هرمزگان

روانشناسی

روانشناسی عمومی- اصلی

9

میترا مظاهر کرمانی

هرمزگان

روانشناسی

روانشناسی عمومی- اصلی

10

مهسا دهقانی

هرمزگان

راهنمایی و مشاوره

روانشناسی عمومی- اصلی

11

پریسا رجبی

جیرفت

آب و هوا شناسی

آب و هوا شناسی- تغییر اقلیم- اصلی

 

دانشکده فنی و مهندسی:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل کارشناسی

رشته کارشناسی

رشته گرایش کارشناسی ارشد

1

فاطمه عسکری

هرمزگان

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی- اصلی

2

علی علیمردانی

هرمزگان

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی- اصلی

3

سهیل صحرائی

هرمزگان

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی- اصلی

4

علیرضا محمدی پورگیشانی

هرمزگان

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی- اصلی

5

سینا هنردادری

هرمزگان

مهندسی برق

مهندسی برق- کنترل- اصلی

6

آلا محسنی

هرمزگان

مهندسی برق

مهندسی برق- کنترل- اصلی

 

 

7

شورانگیز باقرزاده

هرمزگان

مهندسی برق

مهندسی برق- الکترونیک دیجیتال- اصلی

8

زهرا ولدان زوج

هرمزگان

مهندسی برق

مهندسی برق- الکترونیک دیجیتال- اصلی

9

حسین پسندی پور

هرمزگان

مهندسی عمران

مهندسی عمران- سازه-  اصلی

10

فاطمه ذاکری قلعه قاضی

هرمزگان

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها- اصلی

11

فاطمه رهبری

هرمزگان

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها- اصلی

12

فهیمه حسن زاده

باهنر کرمان

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها- اصلی

 

دانشکده فنی مهندسی:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد

رشته گرایش دکتری

1

حامد حاجب زاده

هرمزگان

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

 

دانشکده شیمی و نفت:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل کارشناسی

رشته کارشناسی

رشته گرایش کارشناسی ارشد

1

پیمان افراسیابی

باهنر کرمان

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی- پدیده های انتقال- اصلی

2

ابراهیم زحمت پیشه

صنعتی سیرجان

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی- پدیده های انتقال- اصلی

 

 

 

 

 

 


١٠:٤١ - 1398/04/26    /    شماره : ١٤٤٤    /    تعداد نمایش : ٢٨٨٨خروج