چاپ        ارسال به دوست

مدیر امور آموزشی دانشگاه

اطلاعیه حذف پزشکی

اطلاعيه حذف پزشكي

 دانشجويانيكه بدليل بيماري در جلسه امتحان هر درس غايب بوده اند حداكثر ٧٢ساعت بعد از امتحان آن درس مي بايد كليه مدارك مشروحه ذيل را شخصاًبه واحد نمرات مديريت امور آموزشي ارائه نمايند.(دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري مدارك خود را به دفتر آموزش تحصيلات تكميلي تحويل نمايند)

١.گواهي پزشك

٢.نسخه دارويي تاييد شده داروخانه

 ٣.خلاصه پرونده بستري در بيمارستان يا عكس راديولوژي يا جواب سونوگرافي يا جواب آزمايش

٤.تكميل فرم درخواست )تحويل از انتشارات دانشگاه

 

(تذكر:

-توصيه مي شود رونوشت مدارك فوق الذكر نزد دانشجو نگهداري شود.

-مدارك ناقص تحويل گرفته نخواهد شد. -از تحويل مدارك به واحد هاي ديگر خود داري گردد.

-ارائه مدارك بمنزله تاييد حذف پزشكي نخواهد بود و مي بايست توسط شوراي پزشكي بررسي گردد.

                                                                  

                                                                        مديريت امور آموزشي دانشگاه


١١:٠٥ - 1398/02/31    /    شماره : ١٤١٤    /    تعداد نمایش : ٩٠٣خروج