چاپ        ارسال به دوست

مدیر امور آموزشی دانشگاه

اطلاعیه غیبت دانشجو در جلسات درس

بسمه تعالی 

اطلاعیه

 ((غیبت دانشجو در جلسات  درس ))
  • - حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است.
  • - اگر دانشجو در درسی بیش از 3/16 جلسات آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو غیر موجه باشد، نمره آن درس صفر می شود، و در صورت موجه بودن، آن درس حذف می گردد. در هر دو وضعیت (غیبت غیر مجاز موجه و غیر موجه در هر درس ) دانشجو مجاز به شرکت در امتحان پایان نیمسال درس مذکور نخواهد بود.
  • - غیبت دانشجو در جلسات درس قبل از حذف و اضافه، غیبت غیر مجاز محسوب می شود.

•-       دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز در هر درس، در صورت داشتن مدارک و مستندات در خصوص موجه دانستن غیبت خود، موظفند حداکثر تا تاریخ 1398/03/04 مدارک مزبور را به استاد درس ارائه و تا حصول اطمینان کامل از نتیجه بررسی و اعمال آن در سیستم گلستان، پیگیری لازم را بعمل آورند. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر فوق، بررسی موضوع مذکور امکان پذیر نمی باشد.

                                                              مدیریت امور آموزشی دانشگاه

 


٠٩:٠١ - 1398/02/21    /    شماره : ١٤٠٦    /    تعداد نمایش : ١٧٣٤خروج