چاپ        ارسال به دوست

مدیر امور آموزشی دانشگاه

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی دوره تابستان 98

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی دوره تابستان 98

دانشجویان متقاضی میهمانی تابستانه در سایر دانشگاهها می توانند از تاریخ 98/03/04 لغایت 98/04/01 ضمن رعایت موارد ذیل نسبت به تکمیل فرم میهمانی تابستانه و تحویل آن به اداره کل آموزش اقدام نمایند.

 1. میهمان شدن در دوره تابستانه در دانشگاههای غیر انتفاعی، آزاد پیام نور، علمی کاربردی و دانشکده های فنی و حرفه ای ممنوع می باشد.

2. اخذ دروس در دوره تابستانه فقط در دانشگاه های دولتی و به صورت حضوری امکان پذیر است و نمرات دروسی که بصورت مجازی یا غیر حضوری گذرانده شده قابل قبول نمی باشد.

3. اخذ دروس بایست با تایید گروه و دانشکده مربوطه باشد و اخذ درس خارج از جدول مندرج در فرم میهمانی مجاز نمی باشد.

4. حداکثر سقف واحد برای دوره تابستانه 6 واحد است.

5. دانشجویانیکه در دوره تابستانه کار آموزی اخذ نموده اند مجاز به اخذ درس تئوری به صورت میهمان در سایر دانشگاهها نمی باشد.

6. دانشجویانیکه فرم درخواست میهمانی تابستانه دریافت نموده و به هر علت از درخواست خود منصرف شده اند می بایست اصل فرم را به آموزش دانشگاه عودت نمایند.

7. پیگیری ارسال ریز نمرات دانشجو پس از پایان دوره تابستانه به عهده دانشجو می باشد.


٠٩:٥٠ - 1398/01/28    /    شماره : ١٣٩٨    /    تعداد نمایش : ٦٩٠خروج