چاپ        ارسال به دوست

مدیر امور آموزشی دانشگاه

نحوه و زمان "ثبت نام "واحد کار آموزی و ثبت "درخواست محل کار آموزی "

بسمه تعالی

اطلاعیه  

  نحوه و زمان "ثبت نام "واحد کار آموزی و ثبت "درخواست محل کار آموزی "

  فرآیند ثبت نام واحد کار آموزی در دو مرحله بشرح ذیل و در زمان های مقرر از طریق سامانه گلستان انجام می پذیرد. تاکید می گردد برای ثبت واحد کار آموزی انجام قطعی هر دو مرحله ضروری می باشد.
 

  *    مرحله اول : "ثبت نام" واحد کار آموزی:

         زمان : 1398/02/02 الی 1398/02/04                                                                                      

•-         "ثبت نام " واحد کارآموزی مستقیماً از طریق سیستم گلستان انجام می شود.

•-         "ثبت نام" می بایست شخصاً توسط دانشجو و در مهلت زمانی مقرر مطابق تقویم آموزشی صورت پذیرد.

•-         مسیر انجام ثبت نام در سامانه گلستان: منوی ثبت نام/ عملیات ثبت نام/ ثبت اصلی

توجه : در پایان بر روی دکمه "اعمال تغییرات " کلیک شود.

تذکر : پس از اتمام مهلت مقرر، ثبت نام بهیچوجه امکان پذیر نمی باشد.

 مرحله دوم: ثبت "درخواست محل کار آموزی "

      زمان: 1398/02/07 الی 1398/04/15

•-         این مرحله از طریق سامانه گلستان و صرفاً با ورود به منوی "پیشخوان خدمت "، شخصاً توسط دانشجو انجام می شود.

•-         مسیر ثبت نام در سامانه  گلستان و پیشخوان خدمت:

•·         ورود به منوی "پیشخوان خدمت"

•·         گزینه "درخواست محل کارآموزی"

•·         برای ثبت "درخواست محل کار آموزی" روی گزینه " درخواست جدید" کلیک کنید.

•·         در صفحه باز شده اطلاعات خواسته شده را کامل و دقیق درج نمایید. (ترم اخذ، شماره درس، محل کار آموزی ، آدرس محل کار آموزی ) و سپس در صورت تایید در مقابل عبارت سئوالی ذیل، گزینه "بله " انتخاب شود.

              آیا از پذیرش خود به عنوان کار آموز در محل فوق اطمینان دارید.

تذکر: زمان " ترم اخذ" باید همان زمان " ترم ثبت نام" واحد کار آموزی و یکسان باشد.

•·         گزینه "ایجاد" و سپس گزینه "بازگشت" را کلیک کنید.

•·         پس از باز شدن مجدد صفحه " پیشخوان خدمت" روی گزینه"تایید" و "ارسال" کلیک نمایید.

•·         سایر گزینه های فعال موجود در صورت نیاز به استفاده: "مشاهده مراحل گردش کار "،  "مشاهده درخواست"، "ویرایش درخواست " و "حذف درخواست" می باشد.

توجه : پس از انجام ثبت هر دو مرحله فوق الذکر دانشجو می تواند از طریق صفحه "پیشخوان خدمت"مراحل بررسی و تایید مدیر گروه، استاد واحد کار آموزی و دفتر کار آفرینی و ارتباط با جامعه را مشاهده و اقدام لازم و بموقع را بعمل آورد.

تذکر : عدم انجام این مرحله و اتمام مهلت ثبت نمره، منتج به ثبت نمره صفر برای واحد کار آموزی خواهد شد.

 

                                                                                         مدیریت امور آموزشی دانشگاه


١٤:١٢ - 1398/01/18    /    شماره : ١٣٩١    /    تعداد نمایش : ٥٣٤خروج