چاپ        ارسال به دوست

مدیر امور آموزشی دانشگاه

(مشروطی نیمسال اول 98-97)

بسمه تعالی

اطلاعیه

(مشروطی نیمسال اول  98-97)

 دانشجویانیکه در نیمسال اول 98-97در سامانه گلستان برای آنان وضعیت مشروط ثبت شده لازم است در اسرع وقت اخطاریه مربوطه را از گروه یا دانشکده دریافت نمایند و چنانچه به وضعیت مشروطی خود با دلیل موجه معترض می باشند حداکثر تا تاریخ 1397/12/20 به مدیریت امور آموزشی دانشگاه  مراجعه کنند.

  بدیهی است پس از اتمام تاریخ مذکور اخطاریه مشروطی به آدرس دانشجو ارسال می گردد. دانشجویان مشروط موظفند درخواست کتبی خود را مبنی بر حذف دروس بیشتر از سقف 14 واحد با ذکر عناوین دروس پس از تایید استاد راهنما به گروه آموزشی یا واحد آموزشی دانشکده تحویل نمایند. بدیهی است عدم حذف دروس مذکور در نیمسال جاری تخلف آموزشی محسوب می گردد و مطابق مقررات با آن برخورد خواهدشد.                                                       

                                                                   مدیریت امور آموزشی دانشگاه


١٥:٠٤ - 1397/12/04    /    شماره : ١٣٧٨    /    تعداد نمایش : ٢٥٥خروج