چاپ        ارسال به دوست

مدیر امور آموزشی دانشگاه

"محرومیت آموزشی به دلیل مشروطی بیش از حد مجاز تا پایان نیمسال اول 98-97"

بسمه تعالی 
 "محرومیت آموزشی به دلیل مشروطی بیش از حد مجاز

تا پایان نیمسال اول 98-97"

 

دانشجویانیکه تا پایان نیمسال اول 98-97 مشروطی بیش از حد مجاز داشته اند (3 ترم متوالی یا متناوب) ضروری است در اسرع وقت برای دریافت حکم محرومیت از تحصیل و پیگیری اقدامات لازم به گروه مربوطه و یا واحد آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

 

       دانشجویان محروم از تحصیل نمی توانند از خدمات آموزشی بهره مند گردند.

       دانشجویان متقاضی اخذ تمدید فرصت تحصیلی، موظفند تا قبل از شروع بازه ثبت نام مقدماتی درخواست بررسی تمدید فرصت تحصیلی خود را به کمیسیون موارد خاص دانشگاه تسلیم نمایند. چنانچه درخواست مذکور پس از شروع ثبت نام مقدماتی به کمیسیون تحویل گردد، درصورتی که کمیسیون با تمدید فرصت تحصیلی موافقت نماید، دانشجو می بایست برای آن نیمسال صرفاً مرخصی تحصیلی اخذ نماید.

•        مسئولیت اطلاع یابی بموقع از کار نامه و وضعیت تحصیلی بعهده دانشجو می باشد و عدم اطلاع مانعی در اجرای مقررات آموزشی نخواهد بود.

•       دانشجویان می توانند در صورت داشتن اعتراض، حداکثر تا تاریخ 97/12/15 به اداره کل آموزش مراجعه نمایند. بدیهی است پس از اتمام تاریخ مذکور نامه محرومیت از تحصیل به آدرس دانشجو ارسال می گردد.       

                                             اداره کل آموزش


١٤:١٥ - 1397/11/30    /    شماره : ١٣٦٨    /    تعداد نمایش : ٦٢٠خروج