چاپ        ارسال به دوست

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

(مشروطي بيش از حد مجاز تا پايان نيمسال دوم97-96)

(مشروطی بیش از حد مجاز تا پایان نیمسال دوم  97-96)

 

دانشجویانیکه تا پایان نیمسال دوم 97-96 مشروطی بیش از حد مجاز داشته اند (3 ترم متوالی یا متناوب) ضروری است در اسرع وقت برای دریافت نامه محرومیت از تحصیل خود به گروه مربوطه و یا واحد آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

·      مسئولیت اطلاع یابی بموقع از کار نامه تحصیلی بعهده دانشجو می باشد و عدم اطلاع مانعی در اجرای مقررات آموزشی نخواهد بود.

·      در صورت داشتن هرگونه اعتراض، دانشجویان می توانند تا تاریخ 97/8/26  به اداره کل آموزش مراجعه نمایند. بدیهی است پس از اتمام تاریخ مذکور نامه محرومیت از تحصیل به آدرس دانشجو ارسال می گردد.


                                                                                                                                                                              اداره کل آموزش١٣:١٢ - 1397/08/12    /    شماره : ١٢٩٢    /    تعداد نمایش : ٤٢٨خروج