چاپ        ارسال به دوست

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

"مهلت انجام تسویه حساب دانشجو"

اطلاعیه

"مهلت انجام تسویه حساب دانشجو"

 

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند،پس از دانش آموختگی، انصراف و ترک تحصیل دانشجویان می بایست در اسرع وقت نسبت به انجام امور تسویه حساب خود اقدام لازم را بعمل آورند. چنانچه پس از 6 ماه از تاریخ دانش آموختگی، انصراف و ترک تحصیل، تسویه حساب صورت نپذیرد، انجام تسویه حساب منوط به پرداخت هزینه بشرح مندرج در جدول ذیل می باشد. خاطرنشان می سازد تاریخ دانش آموختگی، زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو است.

هزینه امور تسویه حساب بعد از 6 ماه و حداکثر تا 9 ماه پس از تاریخ دانش آموختگی، انصراف و ترک تحصیل (همه مقاطع)

800/000 ریال

هزینه امور تسویه حساب بعد از 9 ماه از تاریخ دانش آموختگی، انصراف و ترک تحصیل (همه مقاطع)

1/200/000 ریال

                                                                                مدیریت امور آموزشی دانشگاه١٠:٤١ - 1397/07/16    /    شماره : ١٢٦٩    /    تعداد نمایش : ١١٦٣خروج