چاپ        ارسال به دوست

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی ورودی سال تحصیلی 1393 و پس از آن

قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی

ورودی سال تحصیلی 1393 و پس از آن

بدینوسیله مفاد ماده 15 آیین نامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را بشرح ذیل به اطلاع می رساند:

ماده 15- مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته، چهارسال است.

تبصره 1: دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه، حداکثر دو نیمسال برای دوره کارشناسی پیوسته، مدت مجاز را افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

  تبصره2 : هزینه افزایش سنوات تحصیل طبق تعرفه مصوب هیات امناء دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریافت می شود. 
                                                        مدیریت امور آموزشی دانشگاه


١٤:٥٠ - 1397/03/30    /    شماره : ١٢٠٣    /    تعداد نمایش : ١٨٧٨خروج