چاپ        ارسال به دوست

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی دوره تابستان 97

بسمه تعالی
اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی دوره تابستان 97 


 * دانشجویان متقاضی میهمانی تابستانه در سایر دانشگاهها می توانند از تاریخ 97/03/05 لغایت 97/03/13 ضمن رعایت موارد ذیل نسبت به تکمیل فرم میهمانی تابستانه و تحویل آن به اداره کل آموزش اقدام نمایند.  
 1- میهمان شدن در دوره تابستانه در دانشگاههای غیر انتفاعی، آزاد پیام نور،علمی کاربردی و دانشکده های فنی و حرفه ای ممنوع می باشد.
 2- اخذ دروس در دوره تابستانه فقط در دانشگاه های دولتی و به صورت حضوری امکان پذیر است و نمرات دروسی که بصورت مجازی یا غیر حضوری گذرانده شده قابل قبول نمی باشد.
 3- اخذ دروس بایست با تایید گروه و دانشکده مربوطه نباشدو اخذ درس خارج از جدول مندرج در فرم میهمانی مجاز نمی باشد.
4- حداکثر سقف واحد برای دوره تابستانه 6 واحد است.
5- دانشجویانیکه در دوره تابستانه کار آموزی اخذ نموده اند مجاز به اخذ درس تئوری به صورت میهمان در سایر دانشگاهها نمی باشد.
6- دانشجویانیکه فرم درخواست میهمان درخواست میهمانی تابستانه دریافت نموده و به هر علت از درخواست خود منصرف شده اند بایست اصل فرم را به آموزش دانشگاه عودت نمایند.
7- پیگیری ارسال ریز نمرات دانشجو پس از پایان دوره تابستانه به عهده دانشجو می باشد.


١١:٢٦ - 1397/03/02    /    شماره : ١١٨٨    /    تعداد نمایش : ٨٦٣خروج