چاپ        ارسال به دوست

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

قابل توجه كليه دانشجويان

قابل توجه كليه دانشجويان
* دانشجويان مي توانند در مدت حداكثر ٣ روز از تاريخ ثبت نمره هر درس (در مهلت زماني مقرر مطابق تقويم آموزشي )، تقاضاي تجديد نظر خود را از طريق سامانه گلستان به اطلاع استاد درس برسانند.
 * براي ثبت اعتراض و مشاهده نتيجه بررسي پس از ورود به سامانه با وارد شدن به منوي ((اطلاعات جامع دانشجو)) بر روي موارد (( زير خط دار)) و(( قرمز رنگ)) ستون نمره كليك نماييد.
  آخرين مهلت ثبت نمره درس معرفي به استاد در سامانه گلستان تاريخ 97/03/16 می باشد.
 * زمان قفل نمرات دروس پروژه و كار آموزي مقطع كارشناسي در سامانه گلستان مطابق جدول مشروحه ذيل مي باشد. مسئوليت پيگيري جهت ثبت بموقع نمره دروس مذكوردر سامانه بعهده دانشجو مي باشد. بديهي است پس از اتمام مهلت مقرر نمره صفربراي آن دروس ثبت مي گردد.
ثبت نام درس معرفي به استاد            مهلت ثبت و قفل نمره 
 نيمسال اول و دوم   تا قبل از شروع امتحانات پايان نيمسال 
 دوره تابستاني   تا قبل از پايان شهريور همان سال 
ثبت نام پروژه       مهلت ثبت و قفل نمره پروژه 
 نيمسال اول         حداكثرتا پايان شهريور ماه سال بعد 
 نيمسال دوم          حداكثرتا پايان بهمن ماه سال بعد 
 دوره تابستان            حداكثرتا پايان تير ماه سال بعد 
ثبت نام كار آموزي          مهلت ثبت و قفل نمره كار آموزي 
 نيمسال اول           حداكثرتا پايان اسفند ماه همان سال 
 نيمسال دوم           حداكثرتا پايان شهريور ماه سال بعد 
 دوره تابستان           حداكثرتا پايان آبان ماه همان سال 


١١:٤٣ - 1397/03/01    /    شماره : ١١٨٥    /    تعداد نمایش : ١٤٤٧خروج