چاپ        ارسال به دوست

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

نحوه و مراحل"ثبت نام "واحد کار آموزی و ثبت "درخواست محل کار آموزی "

بسمه تعالی

اطلاعیه

نحوه و مراحل"ثبت نام "واحد کار آموزی

و ثبت "درخواست محل کار آموزی "

زمان ((ثبت نام )): 97/03/05 تا 97/03/30

برای انتخاب واحد کار آموزی لازم است در دو مرحله تکمیلی نسبت به انجام آن در سیستم گلستان اقدام نمایند. این دو مرحله مستقل از هم و از دو مسیر جداگانه بشرح زیر انجام می پذیرد:

  * مرحله اول : "ثبت نام" واحد کار آموزی:

-         "ثبت نام " واحد کارآموزی مستقیماً از طریق سیستم گلستان انجام می شود.

        "ثبت نام" می بایست شخصاً توسط دانشجو و در مهلت زمانی مقرر مطابق تقویم آموزشی صورت پذیرد.

        مسیر ثبت نام در سیستم گلستان: منوی ثبت نام/ عملیات ثبت نام/ ثبت اصلی

توجه : در پایان بر روی دکمه "اعمال تغییرات " کلیک شود.

تذکر : پس از اتمام مهلت مقرر، ثبت نام بهیچوجه امکان پذیر نمی باشد.

*مرحله دوم: ثبت "درخواست محل کار آموزی

-         این مرحله از طریق سیستم گلستان و صرفاً با ورود به منوی "پیشخوان خدمت "، شخصاً توسط دانشجو انجام می شود.

تذکر : عدم انجام این مرحله و اتمام مهلت ثبت نمره، منتج به ثبت نمره صفر برای واحد کار آموزی خواهد شد.

        مسیر ثبت نام در سیستم گلستان و پیشخوان خدمت:

·         ورود به منوی "پیشخوان خدمت"

·         گزینه "درخواست محل کارآموزی" را کلیک کنید.

·         برای ثبت "درخواست محل کار آموزی" روی گزینه " درخواست جدید" کلیک کنید.

·         در صفحه باز شده اطلاعات خواسته شده را کامل و دقیق درج نمایید. (ترم اخذ، شماره درس، محل کار آموزی ، آدرس محل کار آموزی ) و سپس در صورت تایید در مقابل عبارت سئوالی ذیل، گزینه "بله " انتخاب شود.

              آیا از پذیرش خود به عنوان کار آموز در محل فوق اطمینان دارید.

 

تذکر: زمان " ترم اخذ" باید همان زمان " ترم ثبت نام" واحد کار آموزی و یکسان باشد.

·         گزینه "ایجاد" و سپس گزینه "بازگشت" را کلیک کنید.

·         پس از باز شدن مجدد صفحه " پیشخوان خدمت" روی گزینه"تایید" و "ارسال" کلیک نمایید.

·         سایر گزینه های فعال موجود در صورت نیاز به استفاده: "مشاهده مراحل گردش کار "،  "مشاهده درخواست"، "ویرایش درخواست " و "حذف درخواست" می باشد.

توجه : پس از انجام ثبت هر دو مرحله فوق الذکر دانشجو می تواند از طریق صفحه "پیشخوان خدمت"مراحل بررسی و تایید مدیر گروه، استاد واحد کار آموزی و دفتر کار آفرینی و ارتباط با جامعه را مشاهده و اقدام لازم و بموقع را بعمل آورد.

                                          مدیرامور آموزشی دانشگاه


١٤:٢٥ - 1397/02/25    /    شماره : ١١٧٨    /    تعداد نمایش : ١٧١٦خروج