دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه
 
En ورود 0

کتاب

کتاب مشارکت دانشگاه ها در بهره برداری از مزیت استانی (1402)

کتاب مشارکت دانشگاه ها در بهره برداری از مزیت استانی (1402)

 کتاب مشارکت دانشگاه ها در بهره برداری از مزیت استانی

 سال انتشار ( ۱۴۰۲)

 لینک صفحه اصلی سامانه ساجد:https://sajed.msrt.ir

 آدرس دانلود فایل pdf کتاب در سامانه ساجد:https://sajed.msrt.ir/report/index

بازدید امروز: 6    بازدید کل: 172
captcha