دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

افتخارات

تقدیر از انجمن علمی نانـــو دانشگاه هرمزگان به عنوان انجمن شایسته کشور

تقدیر از انجمن علمی نانـــو دانشگاه هرمزگان به عنوان انجمن شایسته کشور

تقدیر از انجمن علمی نانـــو دانشگاه هرمزگان  به عنوان انجمن شایسته  کشور

5
بازدید امروز: 9    بازدید کل: 885
captcha