دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

انتصاب

انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

دکتر محمد صادقی، رئیس دانشگاه هرمزگان؛ طی حکمی، دکتر مجید کریمی را از تاریخ 1402/2/30 به سمت سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب کرد.

همچنین رئیس دانشگاه هرمزگان طی نامه جداگانه ای از خدمات ارزنده آقای دکتر فروزان فر درمدت تصدی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تشکر و قدردانی نمودند.

17
بازدید امروز: 7    بازدید کل: 1555