دانشگاه هرمزگان
آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

گزارش تصویری کارگاه آموزش رسیدن به حال خوب (با محوریت نقشه خود شناسی و مدیریت فردی)

گزارش تصویری کارگاه آموزش رسیدن به حال خوب (با محوریت نقشه خود شناسی و مدیریت فردی)

گزارش تصویری کارگاه آموزش رسیدن به حال خوب (با محوریت نقشه خود شناسی و مدیریت فردی)

مرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشگاه هرمزگان

2   1
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 483