دانشگاه هرمزگان
آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

دریافت مجوز تاسیس مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه هرمزگان

دریافت مجوز تاسیس مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه هرمزگان

دریافت مجوز تاسیس مرکز مدیریت مهارت آموزی  و مشاوره شغلی دانشگاه هرمزگان

 عقد تفاهم نامه فی ما بين اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان و دانشگاه هرمزگان با هدف  توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی در راستای برآوردن نیاز کشور به منابع انسانی کارآمد و دارای تجارب فنی، مهارتی و حرفه ای صورت پذیرفته است.
شایان ذکر است : فراهم سازی بسترهای اشتغال مولد دانش آموختگان رشته هاي مختلف دانشگاهی  در جهت اشتغالزایی یکی از رسالت های دانشگاه و سازمان آموزش فنی و حرفه ای است و ایجاد این مرکز و همکاری های دوجانبه با آن سازمان در راستای هم افزایی بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی طرفین در تحقق رسالت های عالیه بوده است.

بازدید امروز: 2    بازدید کل: 430