اداره تغذیه:

حسن علیمردانی

رئیس اداره تغذیه

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

1-      نظارت بر مفاد قرار دادپخت وتوزیع غذا

2-      نظارت بر کیفیت مواد اولیه غذایی از نظر دارا بودن مجوزهای بهداشتی ،مارک ،تاریخ انقضا و......

3-      نظارت بر کمیت وکیفیت غذای ارائه شده به دانشجویان ،اساتیدوکارکنان

4-      نظارت بر عملکرد اتوماسیون تغذیه از نظر افزایش اعتبار ،رزروغذا،وآمارهای پخت بصورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق اپراتور اداره تغذیه

5-      ایجاد ارتباط با شورای صنفی دانشجویان واخذ نظرات آنها در مورد کمیت وکیفیت غذا های ارائه شده وتلاش درجهت ارتقاء بهبود خدمات تغذیه

6-      برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه غذایی سلف سرویس

عبدالجلیل دمی

کاردان اداره تغذیه

1-      انجام کلیه خدمات اتوماسیون تغذیه مانند افزایش اعتبار ،رزروغذا،برنامه ریزی دستگاههای کارت خوان و....

2-      اخذ آمار رزروغذا وپرینت اسامی رزروکنندگان غذا وارائه آنها به پیمانکار جهت پخت وتوزیع واعلام گزارش به رئیس اداره تغذیه

3-      انجام وظایف رییس اداره تغذیه در صورت نبودن رییس اداره تغذیه

 

حسین اسلامجو

کاردان اداره تغذیه

1-      اعلام گزارش به رئیس اداره تغذیه در صورت بروز هر گونه مشکل در اجرای مفاد قرار داد توسط پیمانکار

2-  نظارت بر کیفیت مواد اولیه غذایی از نظر دارا بودن مجوزهای بهداشتی ،مارک و تاریخ انقضا

3-  نظارت بر رعایت سرانه های غذا در پخت توسط پیمانکار ونظارت بر کمیت وکیفیت غذاهای توزیع شده به دانشجویان ،اساتید،کارکنان

4-  نظارت برکلیه مراحل پخت ، توزیع و ارائه گزارش به رئیس اداره تغذیه