انجمن های ورزشی پسران درسال تحصیلی 97-96:

دبیر دبیران:شاهرخ مرادی


دبیر فوتسال /فوتبال:شاهرخ مرادی                       اتاق:411

دبیر والیبال:وحید رضا دهقان                                       اتاق:814

دبیر بسکتبال:فرزاد ذوالفقاری                                     اتاق:ـــــــــــــــ

دبیرشطرنج:محمد جواداحمدی                                      اتاق:204

دبیردوومیدانی:پیمان اسکندری                                    اتاق:204

دبیربدمینتون:محمدجوادحسینی                                   اتاق:204

دبیر ورزش های همگانی:حسین اقتداری                   اتاق:204

دبیر تکواندو:علی کهنوازی                                            اتاق:ــــــــــــــ

دبیر کیک بوکسینگ:رضا داوری                                   اتاق:712

دبیرکاراته:پارساکریمی                                                اتاق:ـــــــــــــــ

دبیرجودو:محمد حسین جهاندیده                                  اتاق:ــــــــــــــ

دبیرورزش های بومی محلی:علی اکبردرویش پور          اتاق:712


 

انجمن های ورزشی دختران درسال تحصیلی 97-96:

کاردر بخش: آمنه فضیلت زاد

دبیر دبیران : زهرا کشوری

 

دبیردوومیدانی:  مهناز ایرانی

دبیرتکواندو: معصومه ستوده

دبیروالیبال:فاطمه سلطانی نژاد

دبیر بدمینتون:الهه فرح بخت

دبیرهندبال:فاطمه قادری

دبیرآمادگی جسمانی:زهرا عابدی

دبیرکاراته: فاطمه کریمی

دبیر ژیمناستیک:هانیه مسلمی

دبیرشطرنج:کبری رنجبران

دبیر والیبال: فاطمه سلطانی نژاد 

دبیر بسکتبال:  رضوان باقری


دبیربدنسازی: زهرا کشوری

دبیر دفاع شخصی: زهرا الله آبادی