عنوان برنامه:

برگزاری همایش های داخلی و بین المللی و کارگاههای علمی

کلیت برنامه شامل اهداف،اهمیت و ضرورت های اجرای برنامه:

برگزاری همایش ها و نشست های علمی و آموزشی در رشد و اعتلای فرهنگ جامعه نقشی بی بدیل دارند.  اما قبل از هرگونه برنامه ریزی باید این را در نظر داشت که هدف از این همایش و نوع همایش چیست؟  همایش میتواند بنیادی, کاربردی، و یا توسعه ای باشد.  شکل همایش میتواند بصورت سمینار , کنگره، و یا گفتمان میزگرد باشد .

اعتبارات لازم برای همایش و موسسات تامین کننده آن باید پیش بینی بشود. تاریخ و زمان برگزاری همایش,  سوابق ونتایج حاصل از همایش های قبلی با موضوع مرتبط, اهداف همایش و کاربردهای آن ,  عنوان همایش,  حوزه فعالیت های همایش و اعضای آن، نام و مسئول دبیر برگزاری همایش باید از طریق رسانه ها و اعلان های تبلیغاتی به اطلاع علاقمندان و شرکت کنندگان در همایش برسد.

باید بستری فراهم شود که علاقمندان، مشتاقان، و صاحب نظران بتوانند پیشنهادات خود را به کمیته اجرایی همایش برسانند تا بعد از بررسی و تحقیق در صورت لزوم این نظرات و پیشنهادات در جهت بهبود هرچه بهتر و سریعتر همایش بکار گرفته شود.

تعداد سخنران ها و میهمانان مدعو داخلی و خارجی وسایر افراد اعم از دانشجوها و محققان دعوت شده باید مشخص شود و مدت زمان لازم برای هر سخنران به آنها گوشزد شود.

اهداف :

1-      با برگزاری همایش ها، چالش ها و راهکار ها، با رویکرد تلفیق و تمرکز بخش های علمی و اجرایی حوزه آب با هدف گفتمان آب و هم­ افزایی پژوهشگران و متخصصین برجسته کشور به ارتقای دانش و نگرش تصمیم گیران و مصرف کنندگان آب پرداخته می شود

2-      ایجاد بستر همكاری و ارتباط موثر بین دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها، و مراكز علمی- پژوهشی

3-      ضرورت:برگزاری همایش های داخلی و خارجی سبب رشد و اعتلای فرهنگ جامعه در مودر موضوعات مورد بحث شده و محفلی علمی پرباری جهت بررسی موانع و مشکلات گرد همدیگر جمع شده و سبب هم افزایی علمی می گردد..

عمده­ترین روش­های مورد استفاده با ذکر جامعه، نمونه، شیوه گردآوری، ابزار اندازه­گیری:

برگزاری همایش های داخلی- بین المللی و کارگاههای فنی و تخصصی توسط اساتید و اهل فن جهت دانشجویان و محافل علمی سطح کشور

بروندادهای مورد انتظار هسته:

ارائه مقالات و کارهای جدید در زمینه مشکلات و معضلات منابع اب و راهکارهای نوین توسط اساتید، دانشجویان، و اهل فن

ارائه مدل های کاربردی به سازمان ها و ارگان های مرتبط با موضوع همایش