برنامه سه ساله هسته:

مدیر هسته باید برنامه­های کلی هسته را با رعایت مفاد ماده 2 آئین نامه هسته­های پژوهشی دانشگاه در جدول زیر ارائه نماید:

عنوان برنامه پژوهشی

هدف برنامه بر اساس ماده 2 آیین­نامه (برنامه سه ساله)

- انجام تحقیقات علمی - پژوهشی-کاربردی

 

 

- جلب مشارکت اعضای هیات علمی، دانشجویان و نیروهای پژوهشی در انجام پژوهشهای برنامه محور و جامع

 

 

- برگزاری همایش های داخلی و بین اللملی

 

 

 

 

 

- برگزاری کارگاه ها و نشست های علمی

 

 

 

 

کمک  به حل معضلات ابی و محیط زیست  اساسی کشور و جذب اعتبارات پژوهشی از خارج دانشگاه به منظور ارتقاء بخشیدن رتبه  و در امد زایی برای دانشگاه.

ظرفیت سازی از طریق تربیت نیروی انسانی کارآمد و توسعه همکاری های علمی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی.و مهیا کردن محیط علمی پویا و مولد علم

ایجاد بستر همكاری و ارتباط موثر بین دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و مراكز علمی- پژوهشی و پرداختن به چالش ها و راهکار ها، با رویکرد تلفیق و تمرکز بخش های علمی و اجرایی حوزه آب با هدف گفتمان آب و هم­ افزایی پژوهشگران و متخصصین برجسته (داخلی و بین المللی) کشورجهت ارتقای دانش و نگرش تصمیم گیران و مصرف کنندگان

ایجاد فضایی مناسب جهت بحث و تبادل نظر و ارایه تجربیات با ارزش پژوهشگران در سطح استانی، منطقه‌ای و بین‌المللی جهت ارتقاء  وآشنایی یافته های جدید علمی، (با برگزاری کارگاهها و نشست های علمی)